icdf logoPredstavništvo Tajvana u Republici Mađarskoj dostavilo je ponudu Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund – ICDF) za stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine na jednom od 23 univerziteta na Tajvanu na master i doktorskim programima.

Stipendija pokriva troškove avionske karte, smještaja, školarinu, osiguranje, troškove udžbenika i mjesečni džeparac.
Kandidati su dužni aplicirati za stipendiju on-line na linku:
http://www.icdf.org.tw/TSP/WelcomeStart.aspx
te poslati traženu dokumentaciju putem pošte na adresu:

Taipei Representative Office in Hungary
1088 Budapest
Rakoczi ut 1-3/II em.
Hungary

Osim toga, kandidati su dužni aplicirati i tajvanskim univerzitetima navedenim u priloženoj listi za prijem na ponuđene master i doktorske programe. Kandidat može aplicirati samo za jedan ponuđeni master ili doktorski program. Zainteresirani kandidati mogu pronaći podrobnije informacije o postupku apliciranja na sljedećem linku:

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2

Napominjemo da su kandidati dužni priložiti i ljekarsko uvjerenje prilikom apliciranja:

Krajnji rok za prijavu je 18.03.2016. godine.

Lista tajvanskih univerziteta za master i doktorske programe